Logga in

VD-utvärdering och styrelseutvärdering

Med lång erfarenhet av att konstruera, administrera och analysera enkätundersökningar genomför vi ett flertal utvärderingar med webbenkäter som bas. Att utgå från en digital enkät, med väl formulerade frågeställningar, kan en grupp av personer nås för att samla synpunkter och åsikter i olika typer av frågeområden. Genom att en digital enkät besvaras helt anonymt, erhålles bäst möjliga svar, vilka sedan kan användas till att exempelvis utveckla styrelser, ledningar och system för ledningsersättning.

Vår produkt för styrelseutvärdering, BoardCheck, lanserades 2004 och har sedan dess vidareutvecklats för att alltid vara aktuell och till högsta möjliga nytta för styrelser och valberedningar. Vi genomför styrelseutvärderingar i privata, börsnoterade och statliga bolag.

Nordic Investor Services har utvecklat digitala enkäter inom följande områden:

Utöver dessa enkätundersökningar genomför vi skräddarsydda undersökningar för styrelser, ägare och bolag.