Logga in

Röstningsrådgivning

Nordic Investor Services erbjuder analys, rådgivning och röstningsrekommendationer i frågor kopplade till bolagsstyrning. NIS Global Voting Service erbjuder bland annat rådgivning och skräddarsydda röstningstjänster inför bolagsstämmor. Genom dessa tjänster möjliggör vi en resurseffektiv och högkvalitativ proxyröstning på bolagsstämmor över hela världen.

Genom vårt kontinuerliga arbete med analys av globala bolag och deras bolagsstämmor, har vi byggt ett gediget kunnande inom bolagsstyrning och corporate governance. Vi analyserar årligen mer än 1 000 bolag i ca 25 olika länder, alla med olika lagar, koder och praxis kring bolagsstyrning.

Nordic Investor Services genomför även olika typer av skräddarsydda utredningar och analyser kring områden såsom ledarersättning, styrelseersättning, incitamentsstrukturer, hållbarhetsfrågor och andra centrala ägarfrågor.