Logga in
Tillbaka
17 september 2019

Strandade tillgångar i olja-/gasbranschen – en allt hetare fråga

Ett ämne som seglat upp alltmer på investerares radar under de senaste åren är så kallade ”strandade tillgångar” (eng. Stranded Assets). Detta är tillgångar som tidigare genererade intäkter men som inte längre gör det och därför avskrivs i förtid. Frågan är särskilt relevant för olja- och gasbolag med signifikanta utvinningsbara reserver av fossila bränslen – reserver som riskerar att bli värdelösa i takt med att världen ställer om till förnybar energi.

Enligt en ny rapport från tankesmedjan Carbon Tracker Initiative så har de största globala oljebolagen gjort miljardinvesteringar i nya projekt som inte är i linje med Parisavtalets mål att hålla temperaturökningarna under 2 grader Celsius. Med nuvarande investeringstakt är oljebolagen på väg att spendera 6,5 biljoner USD i nya projekt till 2030, vilket motsvarar efterfrågan om den globala uppvärmningen begränsas till 2,7 grader. Vid 1,6 grader Celsius beräknas investeringarna i stället uppgå till 4,3 biljoner USD. Enligt Carbon Tracker riskerar alltså tillgångar värda 2,2 biljoner USD bli strandade till 2030.

Vissa experter, såsom R. Andreas Kraemer på Institute for Advanced Sustainability Studies i Potsdam, påpekar dock att begreppet ”strandade tillgångar” är en felaktig benämning då det ger intrycket att tillgångarna är ”strandade” temporärt. Ungefär som ett fartyg som gått på grund och som förväntas bärgas, repareras och bli sjösatt igen. Begreppet innebär dock att tillgångarna har blivit värdelösa och snarare ska ses som skulder än tillgångar med tanke på potentiella negativa miljöexternaliteter.

I bolagsstyrningsvärlden har ämnet dykt upp för flera amerikanska oljebolag i form av aktieägarförslag. Ett exempel är Anadarko Petroleum Corp. där en stiftelse lade ett förslag till årsstämman 2018 att bolaget skulle publicera en rapport om hur bolagets produktportfölj relaterar till Parisavtalets 2-gradersmål. Förslaget stöddes av ca 52% av rösterna på stämman.

Ett annat exempel är Chevron Corp. där ett aktieägarförslag på stämman 2019 handlade om bolagets anpassning till 2-gradersmålet. Även här fick förslaget signifikant stöd, ca en tredjedel av rösterna.

Det starka stödet för förslagen visar att frågan om strandade tillgångar i olja-/gasbranschen har blivit allt viktigare för investerare. Faktumet att fortsatta miljardinvesteringar görs i projekt som inte är förenliga med Parisavtalet späder på denna trend, och inget tyder på att den kommer att klinga av.

Jakob Nordmark

Nordic Investor Services