Logga in
Tillbaka
22 oktober 2020

Ovanliga förslag på Aenas stämma

Världens största börsnoterade flygplatsoperatör, det statskontrollerade spanska företaget Aena SME, håller årsstämma den 29 oktober 2020 – en stämma som blivit uppskjuten sedan mars på grund av coronapandemin. Två ovanliga punkter finns på agendan, både ett styrelseförslag och ett aktieägarförslag.

Styrelseförslaget handlar om att godkänna bolagets klimatplan. Här redovisas bland annat målsättningen att uppnå koldioxidneutralitet med ”offsetting” senast 2026 och att uppnå nettonollutsläpp senast 2040. Såväl ur en spansk som en global kontext är det mycket ovanligt att styrelsen lägger ett sådant förslag för godkännande av stämman.

Aktieägarförslaget har lagts av den London-baserade hedgefonden The Children’s Investment Fund Management (TCI) och handlar om att styrelsen ska presentera bolagets klimatplan vid varje årsstämma från och med 2021. TCI föreslår även att det ska hållas rådgivande omröstningar om planen som en separat punkt på årsstämmorna.

Något liknande aktieägarförslag har NIS inte observerat under stämmosäsongen 2020. Det återstår att se ifall omröstningar om klimatplaner får spridning till fler bolag i flygindustrin eller andra branscher med stort klimatavtryck.