Logga in
Tillbaka
27 september 2018

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2018

Den 27 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjunde gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium.

Ett viktigt tema detta år var frågor kring de nya direktivet om rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. Nordic Investor Services VD Oscar Bergman höll ett anförande på temat och en panel bestående av Kia Orback Pettersson (bl. a. styrelseledamot JM), Karsten Slotte (f.d VD Fazer, bl.a. styrelseledamot Ratos) och Ramsey Brufer (chef ägarstyrning Alecta) diskuterade frågan vidare.

Under dagen talade även Therese Reinfeldt (T. Reinfeldt & Partners) på temat VD-utvärderingar, vikten av att göra dem samt att varva interna och externa utvärderingar med viss regelbundenhet.

Dessutom presenterade Anna Grimfors resultaten från NIS årliga undersökning om börsbolagens rapportering av styrelseutvärderingar och Oscar Bergman beskrev några trender och utvecklingar från den internationella bolagsstämmosäsongen 2018.