Logga in
Tillbaka
22 september 2017

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2017

Den 21 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjätte gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium.

Ett viktigt tema detta år var frågor kring styrelsekultur och styrelsens ansvar och påverkansmöjlighet kring denna. Björn Mikkelsen från Deloitte höll ett anförande om behovet att aktivt arbeta med kulturfrågor och en panel bestående av Björn Mikkelsen, Helena Stjernholm (VD Industrivärden), Pia Gideon (Styrelseordförande Klövern) och Charlotte Strömberg (Styrelseordförande Castellum) diskuterade frågan vidare.

Under dagen presenterade även Sophie Nachemson-Ekwall från Handelshögskolan sin bok En hållbar ägararkitektur för Sverige och sin vidare forskning om bland annat valberedningarnas roll i den svenska bolagsstyrningsmodellen och en möjlig framtid med en större blandning av ägarformer.

Dessutom presenterade Anna Savostina resultaten från NIS årliga undersökning om börsbolagens rapportering av styrelseutvärderingar och Oscar Bergman beskrev några trender och utvecklingar från den internationella bolagsstämmosäsongen 2017.