Logga in
Tillbaka
5 oktober 2018

Kalifornien inför lagkrav på kvinnor i bolagsstyrelser

En ny delstatlig lag i Kalifornien inför ett krav på publika bolag med huvudkontor i delstaten att från slutet av 2019 ha minst en kvinna i styrelsen. Från 2021 ska bolagen ha minst två kvinnliga ledamöter, eller minst tre kvinnliga ledamöter om styrelsen består av mer än totalt fem ledamöter.

Teknikbolag som Apple, Facebook och Intel kommer att omfattas av lagen, liksom andra Kalifornienbaserade bolag som Wells Fargo, Chevron och Disney. I exempelvis Apple består styrelsen idag av åtta ledamöter varav två kvinnor och man lever alltså redan upp till kravet för 2019 men inte till det högre kravet för 2021. Böterna som kan utfärdas är i relation till dessa bolags omsättning obetydliga – 100 000 till 300 000 dollar – men troligen är den normskapande effekten av lagstiftningen av betydligt större betydelse.

-Detta är ett tydligt exempel på hur bolagsstyrningen i USA har en tendens att bli alltmer fragmentiserad, då man på den federala nivån under Trumpadministrationen arbetar för att riva upp många av de regleringar som Obamaadministrationen införde. Samtidigt driver stora delstater som Kalifornien en egen mycket aktiv linje på området, liksom även är fallet i exempelvis klimatfrågan, kommenterar Oscar Bergman på Nordic Investor Services.

Mer läsning kring lagförslaget:

New York Times: https://www.nytimes.com/2018/09/30/business/women-corporate-boards-california.html

Reuters: https://www.reuters.com/article/us-california-board-women/california-state-law-mandates-female-board-directors-by-2019-idUSKCN1MB172

Anna Grimfors,
Nordic Investor Services

Bild: California Gov.