Logga in
Tillbaka
31 augusti 2017

Bolag där finansdirektören har styrelseuppdrag presterar sämre – men finansdirektören i fråga har högre ersättning

En studie från amerkanska Equilar har undersökt amerikanska large-cap bolag där bolagets finansdirektör (CFO) eller annan ledande befattningshavare inom samma område har styrelseuppdrag i andra publika bolag.

Många bolag uppmuntrar ledande befattningshavare, även utöver VD, att ta externa styrelseuppdrag som ett sätt för befattningshavaren att inhämta nya perspektiv och erfarenheter. Ibland kan detta även vara ett sätt att förbereda en finansdirektör för kommande uppdrag som VD och alltså vara en del av bolagets ”succession planning”.

De huvudsakliga slutsatserna i studien är dels att de finansdirektörer som har externa styrelseuppdrag erhåller signifikant högre ersättning från sina arbetsgivare, samt att bolagen där de har sin anställning, i genomsnitt, presterar sämre vad gäller totalavkastning, intäkter och resultat. I båda fallen har effekterna en större magnitud när finansdirektören har två eller fler externa styrelseuppdrag i publika bolag.

Av 289 studerade bolag (samtliga undersökta bolag har haft en och samma finansdirektör i minst tre år) hade 94 bolag en CFO med minst ett externt styrelseuppdrag i ett publikt bolag. 78 av dessa hade ett sådant uppdrag medan 16 hade två eller tre stycken.

Vad gäller ersättningseffekten var denna klart mer markant för den mindre gruppen med två eller fler styrelseuppdrag i publika bolag. Den genomsnittliga totalersättningen för finansdirektörer utan externa styrelseuppdrag i publika bolag var 3,949 MUSD, bara något lägre än för en CFO med exakt ett styrelseuppdrag (3,971 MUSD). De individer i undersökningen med två till tre uppdrag hade däremot en genomsnittlig ersättning på 5,427 MUSD, alltså nästan 40% högre än snittet för gruppen utan externa uppdrag.

Vad gäller totalavkastningen har den varit högst för bolagen där finansdirektören inte har några externa styrelseuppdrag: 15,6%/10,4% över ett respektive tre år. För bolag där finansdirektören har ett externt uppdrag är motsvarande siffror 10,2%/10,7% och för bolag där finansdirektören har mer än ett styrelseuppdrag i annat noterat bolag har totalavkastningen varit 9,3%/3,3% över ett respektive tre år. Liknande samband kan skönjas för andra nyckeltal gällande intäkter och resultat.

De siffror som Equilar har tagit fram visar på korrelationer men säger ingenting om orsakssamband (kausalitet). Vad gäller ersättningsfaktorn så är det inte orimligt att spekulera i en omvänd kausalitet, alltså att mer erfarna och uppskattade finansdirektörer är mer sannolika att rekryteras till styrelseuppdrag. Den andra slutsatsen är kanske mer intressant och aktualiserar debatten om de ökade tidskraven på styrelseuppdrag och lämpligheten av att exekutiva uppdrag kombineras med flera styrelseuppdrag.

Oscar Bergman

Nordic Investor Services