Logga in
Tillbaka
12 juni 2018

Andra AP-fondens kvinnoindex visar på fler kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag

Nordic Investor Services har för sextonde året i rad tillsammans med Andra AP-fonden studerat sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och i år även valberedningar. Undersökningen visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen fortsätter att öka och uppgår nu till 33,9% (2017:32,2%).

Antalet kvinnliga vd:ar har under det gångna året ökat kraftigt , från 15 vid 2017 års mätning till 27 2018. Det är dock en ökning från en låg nivå andelsmässigt (från 4,9% till 8,4% av bolagen).

Rapporten visar också att en majoritet av börsbolagen (58,6%) inte har några kvinnor i valberedningen. Andelen kvinnor i styrelser som nomineras av valberedningar med minst en kvinna är högre än i bolag utan valberedning, eller med valberedningar som består endast av män.

Läs hela rapporten här

Se även Dagens Nyheters artikel om rapporten här