Logga in
Tillbaka
2 juli 2019

Andra AP-fondens kvinnoindex 2019: fortsatt fler kvinnliga vd:ar och styrelseordförande i svenska börsbolag

Andra AP-fonden har under juni för sjuttonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services.

I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valberedningar. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar svagt till 34% och i ledningsgrupperna något kraftigare till 24%.

Andelen kvinnliga vd:ar har också fortsatt öka - från en mycket låg utgångsnivå - till 9%. Kraftigast ökning observeras dock bland styrelseordförande där kvinnor för första gången innehar en tiondel av ordförandeuppdragen i börsbolagen.

Kring resultaten i rapporten för valberedningarnas sammansättning kommenterar Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden:

– Det är intressant att notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag.

Läs hela rapporten här

Se även Dagens Nyheters artikel om rapporten här