Logga in
Tillbaka
8 juni 2017

Andra AP-fonden publicerar Kvinnoindex för femtonde året i följd - en kartläggning av kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar framtaget av Andra AP-fonden i samarbete med Nordic Investor Services

Under de 15 åren som gått sedan Kvinnoindex började publiceras har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med 26,1 procentenheter. Kvinnoindex 2017 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 32,2 procent.

Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är liksom tidigare störst i de största ("Large cap-") bolagen, 37,1 procent respektive 24,9 procent. Om VD räknas bort från styrelsen är andelen kvinnor i dessa bolag 39,5 procent och räknat på enbart primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor i styrelserna till 42,0 procent.

Läs mer på http://www.ap2.se/sv/nyheter-rapporter/pressreleaser/2017/andra-ap-fondens-kvinnoindex-firar-15-ar-andelen-kvinnor-i-borsbolagens-styrelser-och-ledningar-fortsatter-att-oka-och-large-cap-visar-vagen/

Se även http://www.dn.se/ekonomi/styrelserna-kan-vara-helt-jamstallda-om-elva-ar/