Logga in
Tillbaka
15 juni 2020

Andra AP-fondens kvinnoindex 2020: kvinnor minskar i börsbolagens styrelser

Andra AP-fonden har under juni för artonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services.

I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valberedningar. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser minskar svagt till 33,7% (2019: 34%) medan andelen i ledningsgrupperna ökar till 24,3% 2019 (24%).

Andelen kvinnliga vd:ar har också fortsatt öka - från en mycket låg utgångsnivå - till 10,4%. Andelen kvinnor som är styrelseordförande minskar emellertid från 10,2 till 8,4%.

Läs hela rapporten här

Se även Dagens Nyheters artikel om rapporten här.