Logga in

Produkter & Tjänster

Nordic Investor Services har utvecklat ett flertal produkter och tjänster inom bolagsstyrning. Tid och resurser är ofta kritiska faktorer under bolagsstämmosäsongen och för många kunder är behovet av analys och rådgivning som störst under några få månader på året. För andra kunder är struktur och administration det som gör att deras bolagsstyrning fungerar friktionsfritt. Förutom detta kan faktabaserade analyser fördjupa och bredda ägararbetet på många områden.

Vi erbjuder både kvalificerad administrativ support och skräddarsydd analys och rådgivning inom bolagsstyrning.