Logga in

Om oss

Nordic Investor Services grundades 2002 och är idag Nordens ledande rådgivningsföretag inom corporate governance (ägar- och bolagsstyrning) och våra kunder är ägare, bolag och bolagsstyrelser.

Nordic Investor Services analyserar regelbundet bolagsstämmofrågor, system för ledningsersättning, kapitalstrukturer, styrelsearbete, styrelsesammansättningar och andra frågor av vikt för ett aktivt ägar- och bolagsstyrningsarbete. Vi tillhandahåller analys- och röstningstjänster för global bolagsstämmoröstning samt genomför strukturerade webbaserade enkätundersökningar

Organisation

Nordic Investor Services är partnerägt. Vi samarbetar även med externa partners genom organiserade samarbeten eller när specifika uppdrag från kunder så kräver. Vi är medlemmar i Swesif och Företagarna.

Helena Levander

Styrelseordförande

helena.levander@nordicinvestorservices.com

Victor Winberg

Senior analytiker

victor.winberg@nordicinvestorservices.com

Jakob Hellström

Senior analytiker

jakob.hellstrom@nordicinvestorservices.com