Logga in

Om oss

Nordic Investor Services grundades 2002 och är idag Nordens ledande rådgivningsföretag inom corporate governance (ägar- och bolagsstyrning) och våra kunder är ägare, bolag och bolagsstyrelser.

Nordic Investor Services analyserar regelbundet bolagsstämmofrågor, system för ledningsersättning, kapitalstrukturer, styrelsearbete, styrelsesammansättningar och andra frågor av vikt för ett aktivt ägar- och bolagsstyrningsarbete. Vi tillhandahåller analys- och röstningstjänster för global bolagsstämmoröstning samt genomför strukturerade webbaserade enkätundersökningar

Organisation

Nordic Investor Services är partnerägt. Vi samarbetar även med externa partners genom organiserade samarbeten eller när specifika uppdrag från kunder så kräver. Vi är medlemmar i Swesif och Företagarna.

Anna Grimfors (fd. Savostina)

Partner

anna.grimfors@nordicinvestorservices.com

Helena Levander

Styrelseordförande

helena.levander@nordicinvestorservices.com

Tilda Wikström

Analytiker

tilda.wikstrom@nordicinvestorservices.com

Victor Winberg

Analytiker

victor.winberg@nordicinvestorservices.com

Samarbetspartners

Vi samarbetar med Stardust Search inom området styrelse- och VD-utvärdering. Stardust Search är ett modernt och nytänkande executive search bolag. Med effektiva processer, högt validerade tester och digitala verktyg säkerställs hög kvalitet och pricksäkerhet vare sig det gäller rekrytering eller utvärdering av styrelse och operativa nyckelbefattningar. Rådgivarna har tillsammans genomfört närmare 300 operativa rekryteringar, 250 styrelserekryteringar samt ett stort antal styrelseutvärderingar.
Läs mer på: www.stardustsearch.com