Logga in

Nyheter

12 juni 2018

Andra AP-fondens kvinnoindex visar på fler kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag

Nordic Investor Services har för sextonde året i rad tillsammans med Andra AP-fonden studerat sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och i år även valberedningar. Undersökningen visar att andelen kvinnliga styrelseledamöte…
Läs mer
26 mars 2018

Aktieägarförslag på bolagstämmor

Aktieägarförslag på stämmor i USA är ett populärt och vanligt förekommande sätt att påverka bolag att få dess styrelse att agera på ett visst sätt i någon specifik fråga. Vår VD Oscar Bergman har gästbloggat om detta ämne på AP7:s blogg. Läs gärna…
Läs mer
23 mars 2018

Oscar Bergman gästar DITv

Idag deltog vår VD i Di TV under en diskussion kring vårens kommande stämmor och det utländska ägandets påverkan på bolagsstyrning i Sverige. För hela intervjun se länk .
Läs mer
8 januari 2018

Trumps skattereform – effekter på ersättningar till ledande befattningshavare

Efter att “Tax Cut and Jobs Act” kort före jul signerades av Donald Trump har revisorer och skatterådgivare bråda dagar för att anpassa sig till de nya reglerna. Även för ersättningar till ledande befattningshavare och på ägarstyrningens område finn…
Läs mer
22 september 2017

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2017

Den 21 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjätte gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium. Ett viktigt tema detta år var frågor kring styrelsekultur och styrelsens ansvar och påverkansmöjlighet kring denna. Björn Mikkelse…
Läs mer
31 augusti 2017

Bolag där finansdirektören har styrelseuppdrag presterar sämre – men finansdirektören i fråga har högre ersättning

En studie från amerkanska Equilar har undersökt amerikanska large-cap bolag där bolagets finansdirektör (CFO) eller annan ledande befattningshavare inom samma område har styrelseuppdrag i andra publika bolag. Många bolag uppmuntrar ledande befa…
Läs mer

Mediakontakter

För frågor och information, vänligen kontakta

Helena Levander
Styrelsens ordförande
+46 (0)708 17 97 88

Oscar Bergman
VD
+46 (0)8 517 00 818 / +46 (0)709 79 82 93