Logga in

Nyheter

2 juli 2019

Andra AP-fondens kvinnoindex 2019: fortsatt fler kvinnliga vd:ar och styrelseordförande i svenska börsbolag

Andra AP-fonden har under juni för sjuttonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services. I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valber…
Läs mer
22 maj 2019

VD Oscar Bergman intervjuas av AP7 om utvecklingen inom internationell ägarstyrning

Främjande av långsiktighet, hållbarhet och mångfaldsfrågor är alla trender i fokus inom internationell ägarstyrning enligt NIS VD Oscar Bergman. Intervjun går att läsa på AP7:s hemsida: https://www.ap7.se/blogg/experten-om-rostning-pa-bolagsstammor/
Läs mer
1 mars 2019

Helena Levander intervjuas av Nordsip

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander intervjuades nyligen av Nordsip - Nordic Sustainable Investments om betydelsen av governancearbete i ett hållbarhetsperspektiv. Läs artikeln här .
Läs mer
21 december 2018

Utblick mot stämmosäsongen 2019 - aktieägande anställda i USA

Att ge ersättning till sina anställda i form av aktier i syfte att harmonisera anställdas och aktieägares intressen är vanligt förekommande i amerikanska bolag. Men en ny effekt av denna ersättningsstruktur har nu börjat visa sig genom en ny form av…
Läs mer
13 november 2018

Helena Levander om trender och tendenser inom bolagsstyrning

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander höll under gårdagen ett föredrag på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) där hon talade om de senaste trenderna och tendenserna inom bolagsstyrning. En stor del av föredraget ägnades åt a…
Läs mer
5 oktober 2018

Kalifornien inför lagkrav på kvinnor i bolagsstyrelser

En ny delstatlig lag i Kalifornien inför ett krav på publika bolag med huvudkontor i delstaten att från slutet av 2019 ha minst en kvinna i styrelsen. Från 2021 ska bolagen ha minst två kvinnliga ledamöter, eller minst tre kvinnliga ledamöter om sty…
Läs mer
27 september 2018

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2018

Den 27 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjunde gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium. Ett viktigt tema detta år var frågor kring de nya direktivet om rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. Nordic I…
Läs mer
12 juni 2018

Andra AP-fondens kvinnoindex visar på fler kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag

Nordic Investor Services har för sextonde året i rad tillsammans med Andra AP-fonden studerat sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och i år även valberedningar. Undersökningen visar att andelen kvinnliga styrelseledamöte…
Läs mer
26 mars 2018

Aktieägarförslag på bolagstämmor

Aktieägarförslag på stämmor i USA är ett populärt och vanligt förekommande sätt att påverka bolag att få dess styrelse att agera på ett visst sätt i någon specifik fråga. Vår VD Oscar Bergman har gästbloggat om detta ämne på AP7:s blogg. Läs gärna…
Läs mer
23 mars 2018

Oscar Bergman gästar DITv

Idag deltog vår VD i Di TV under en diskussion kring vårens kommande stämmor och det utländska ägandets påverkan på bolagsstyrning i Sverige. För hela intervjun se länk .
Läs mer
8 januari 2018

Trumps skattereform – effekter på ersättningar till ledande befattningshavare

Efter att “Tax Cut and Jobs Act” kort före jul signerades av Donald Trump har revisorer och skatterådgivare bråda dagar för att anpassa sig till de nya reglerna. Även för ersättningar till ledande befattningshavare och på ägarstyrningens område finn…
Läs mer
22 september 2017

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2017

Den 21 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjätte gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium. Ett viktigt tema detta år var frågor kring styrelsekultur och styrelsens ansvar och påverkansmöjlighet kring denna. Björn Mikkelse…
Läs mer
31 augusti 2017

Bolag där finansdirektören har styrelseuppdrag presterar sämre – men finansdirektören i fråga har högre ersättning

En studie från amerkanska Equilar har undersökt amerikanska large-cap bolag där bolagets finansdirektör (CFO) eller annan ledande befattningshavare inom samma område har styrelseuppdrag i andra publika bolag. Många bolag uppmuntrar ledande befa…
Läs mer
8 juni 2017

Andra AP-fonden publicerar Kvinnoindex för femtonde året i följd - en kartläggning av kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar framtaget av Andra AP-fonden i samarbete med Nordic Investor Services

Under de 15 åren som gått sedan Kvinnoindex började publiceras har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med 26,1 procentenheter. Kvinnoindex 2017 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter …
Läs mer

Mediakontakter

För frågor och information, vänligen kontakta

Helena Levander
Styrelsens ordförande
+46 (0)708 17 97 88

Oscar Bergman
VD
+46 (0)8 517 00 818 / +46 (0)709 79 82 93