Logga in

Nyheter

1 april 2021

Institutional Shareholder Services Announces the Acquisition of Nordic Investor Services

Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), the leading provider of corporate governance and stewardship solutions to the institutional investor and corporate issuer communities, today announced it has acquired Stockholm-based Nordic Investor Ser…
Läs mer
20 november 2020

Bolagsstyrning och korruption i Kina

Att Kina är en mycket integrerad och närapå omistlig del av världsekonomin vad gäller handel och industrivaror blev om inte förr tydligt under pandemins inledande skede när oron för kinaberoende leverantörskedjor var påtaglig. Landets roll i den glo…
Läs mer
22 oktober 2020

Ovanliga förslag på Aenas stämma

Världens största börsnoterade flygplatsoperatör, det statskontrollerade spanska företaget Aena SME, håller årsstämma den 29 oktober 2020 – en stämma som blivit uppskjuten sedan mars på grund av coronapandemin. Två ovanliga punkter finns på agendan, …
Läs mer
9 oktober 2020

Aktieägarförslag om avskogning på Procter & Gambles stämma

Tisdagen den 13 oktober 2020 håller det amerikanska dagligvarubolaget Procter & Gamble årsstämma, där en av agendapunkterna är ett hållbarhetsrelaterat aktieägarförslag från Green Century Equity Fund. Mer specifikt handlar det om att bolaget s…
Läs mer
5 oktober 2020

Höjda trösklar för aktieägarförslag i USA

Den amerikanska finansinspektionen SEC har beslutat om flera ändringar till regelverket för aktieägarförslag (Exchange Act Rule 14a-8). Enligt nuvarande regler måste en aktieägare ha ett innehav på minst 2 000 USD eller 1% av aktiekapitalet under …
Läs mer
17 september 2020

Unilever avvecklar ”dual listing”-struktur

På måndag den 21 september 2020 håller det nederländska moderbolaget i konsumtionsvarubolaget Unilever en extra bolagsstämma där aktieägarna föreslås godkänna att Unilevers två separata moderbolag – nederländska Unilever NV och brittiska Unilever pl…
Läs mer
27 augusti 2020

Rio Tinto-chefer förlorar miljonbonusar efter förstörelse av urgamla grottor i Australien

Tre högt uppsatta chefer på den brittisk-australiensiska gruvjätten Rio Tinto har fått bonusar indragna med totalt 3,8 miljoner pund efter att bolaget förstört två uråldriga aborigingrottor i västra Australien, rapporterar bland andra BBC . VD…
Läs mer
15 juni 2020

Andra AP-fondens kvinnoindex 2020: kvinnor minskar i börsbolagens styrelser

Andra AP-fonden har under juni för artonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services. I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valbered…
Läs mer
30 januari 2020

VD Oscar Bergman intervjuas i Realtid.se

Nordic Investor Services VD Oscar Bergman intervjuas i Realtid.se om röstningsrådgivning. Läs mer här .
17 september 2019

Strandade tillgångar i olja-/gasbranschen – en allt hetare fråga

Ett ämne som seglat upp alltmer på investerares radar under de senaste åren är så kallade ”strandade tillgångar” (eng. Stranded Assets ). Detta är tillgångar som tidigare genererade intäkter men som inte längre gör det och därför avskrivs i förtid.…
Läs mer
4 september 2019

Hållbarhetsfrågor på de finansiella marknaderna i Kina – små gröna skott?

Ping An Insurance har under slutet av augusti 2019 blivit den första (fastlands-) kinesiska investerararen som undertecknat de FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI). PRI:s vd Fiona Reynolds kommenterade bolagets beslut " We are…
Läs mer
2 juli 2019

Andra AP-fondens kvinnoindex 2019: fortsatt fler kvinnliga vd:ar och styrelseordförande i svenska börsbolag

Andra AP-fonden har under juni för sjuttonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services. I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valber…
Läs mer
22 maj 2019

VD Oscar Bergman intervjuas av AP7 om utvecklingen inom internationell ägarstyrning

Främjande av långsiktighet, hållbarhet och mångfaldsfrågor är alla trender i fokus inom internationell ägarstyrning enligt NIS VD Oscar Bergman. Intervjun går att läsa på AP7:s hemsida: https://www.ap7.se/blogg/experten-om-rostning-pa-bolagsstammor/
Läs mer
1 mars 2019

Helena Levander intervjuas av Nordsip

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander intervjuades nyligen av Nordsip - Nordic Sustainable Investments om betydelsen av governancearbete i ett hållbarhetsperspektiv. Läs artikeln här .
Läs mer
21 december 2018

Utblick mot stämmosäsongen 2019 - aktieägande anställda i USA

Att ge ersättning till sina anställda i form av aktier i syfte att harmonisera anställdas och aktieägares intressen är vanligt förekommande i amerikanska bolag. Men en ny effekt av denna ersättningsstruktur har nu börjat visa sig genom en ny form av…
Läs mer
13 november 2018

Helena Levander om trender och tendenser inom bolagsstyrning

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander höll under gårdagen ett föredrag på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) där hon talade om de senaste trenderna och tendenserna inom bolagsstyrning. En stor del av föredraget ägnades åt a…
Läs mer
5 oktober 2018

Kalifornien inför lagkrav på kvinnor i bolagsstyrelser

En ny delstatlig lag i Kalifornien inför ett krav på publika bolag med huvudkontor i delstaten att från slutet av 2019 ha minst en kvinna i styrelsen. Från 2021 ska bolagen ha minst två kvinnliga ledamöter, eller minst tre kvinnliga ledamöter om sty…
Läs mer
27 september 2018

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2018

Den 27 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjunde gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium. Ett viktigt tema detta år var frågor kring de nya direktivet om rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. Nordic I…
Läs mer
12 juni 2018

Andra AP-fondens kvinnoindex visar på fler kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag

Nordic Investor Services har för sextonde året i rad tillsammans med Andra AP-fonden studerat sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och i år även valberedningar. Undersökningen visar att andelen kvinnliga styrelseledamöte…
Läs mer
26 mars 2018

Aktieägarförslag på bolagstämmor

Aktieägarförslag på stämmor i USA är ett populärt och vanligt förekommande sätt att påverka bolag att få dess styrelse att agera på ett visst sätt i någon specifik fråga. Vår VD Oscar Bergman har gästbloggat om detta ämne på AP7:s blogg. Läs gärna…
Läs mer
23 mars 2018

Oscar Bergman gästar DITv

Idag deltog vår VD i Di TV under en diskussion kring vårens kommande stämmor och det utländska ägandets påverkan på bolagsstyrning i Sverige. För hela intervjun se länk .
Läs mer
8 januari 2018

Trumps skattereform – effekter på ersättningar till ledande befattningshavare

Efter att “Tax Cut and Jobs Act” kort före jul signerades av Donald Trump har revisorer och skatterådgivare bråda dagar för att anpassa sig till de nya reglerna. Även för ersättningar till ledande befattningshavare och på ägarstyrningens område finn…
Läs mer
22 september 2017

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2017

Den 21 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjätte gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium. Ett viktigt tema detta år var frågor kring styrelsekultur och styrelsens ansvar och påverkansmöjlighet kring denna. Björn Mikkelse…
Läs mer
31 augusti 2017

Bolag där finansdirektören har styrelseuppdrag presterar sämre – men finansdirektören i fråga har högre ersättning

En studie från amerkanska Equilar har undersökt amerikanska large-cap bolag där bolagets finansdirektör (CFO) eller annan ledande befattningshavare inom samma område har styrelseuppdrag i andra publika bolag. Många bolag uppmuntrar ledande befa…
Läs mer
8 juni 2017

Andra AP-fonden publicerar Kvinnoindex för femtonde året i följd - en kartläggning av kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar framtaget av Andra AP-fonden i samarbete med Nordic Investor Services

Under de 15 åren som gått sedan Kvinnoindex började publiceras har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med 26,1 procentenheter. Kvinnoindex 2017 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter …
Läs mer

Mediakontakter

För frågor och information, vänligen kontakta

Helena Levander
Styrelsens ordförande
+46 (0)708 17 97 88

Oscar Bergman
VD
+46 (0)8 517 00 818 / +46 (0)709 79 82 93