Logga in

BoardCheck

BoardCheck är ett viktigt instrument för styrelsen i säkerställa ett ständigt pågående förbättringsarbete. Vår styrelseutvärdering bygger på en webbaserad enkät och kan kompletteras med individuella intervjuer med varje ledamot. De webbaserade enkäterna anpassas efter det specifika bolagets behov och utmaningar. Enkäten innehåller fyra huvudavsnitt - styrelsen som helhet, styrelsens ordförande, VD:s arbete i styrelsen samt den egna insatsen. Alla centrala ansvar och styrelserelaterade frågeställningar finns medtagna och även framåtriktade strategiska frågeställningar ingår. Dessa frågeställningar kan utgöra en bra grund för styrelsens arbete med bolagets strategi och affärsutveckling.

Nordic Investor Services arbetar inte med rekryteringsuppdrag eller som rådgivare till företagsledningar, vilket gör oss oberoende i vårt arbete med att utvärdera styrelser och deras arbete.

I intervjuer av styrelseledamöter och vid analys av utvärderingsresultat ingår personer i vår organisation som har egen, gedigen erfarenhet av styrelsearbete. Detta bidrar till att ge ett användbart resultat för styrelsen i dess strävan efter ständig förbättring.

Vårt syfte är att bidra till att förbättra styrelsens effektivitet och arbetssätt eftersom vi är övertygade om att bra bolagsstyrning är värdeskapande!