Log in
Back
21 December 2018

Utblick mot stämmosäsongen 2019 - aktieägande anställda i USA

Att ge ersättning till sina anställda i form av aktier i syfte att harmonisera anställdas och aktieägares intressen är vanligt förekommande i amerikanska bolag. Men en ny effekt av denna ersättningsstruktur har nu börjat visa sig genom en ny form av aktieägarengagemang från anställda i bolagen.

I Amazon har anställda begärt att bolaget tar fram en handlingsplan för att motarbeta klimatförändringar. Planen kommer formellt att läggas som förslag på vårens årsstämma och markerar första gången anställda i tech-branschen direkt utövat sin aktierätt i bolaget de jobbar för. Till NY Times berättar Eliza Pan, en av förslagsläggarna, att: “We realized we could use our position as employees and our power and our rights as shareholders to bring visibility of this issue to the board and the top leaders of this company”.

Tidigare i år lade Zevin Asset Management ett förslag på Alphabets stämma om att bolaget ska lägga till en hållbarhetsparameter för rörlig ersättning till VD. Hållbarhet skulle, enligt Zevin, innehålla metrics regarding diversity among senior executives. Zevin hade stöd av Alphabets anställda vilka även var med på stämman och presenterade förslaget.

Dessa initiativ kan ur ett europeiskt perspektiv tolkas som ett alternativt sätt för anställda att få inflytande över bolagets utveckling, i avsaknad av möjligheter för exempelvis arbetstagarrepresentanter att ta plats i styrelsen eller genom den svenska medbestämmandelagen.

Mycket tyder på att aktieägarengagemang från bolagets egna anställda kommer öka den närmsta framtiden. Zevin Asset Management har bekräftat att de avser lägga samma hållbarhetsförslag också nästa år samtidigt som mer aktiva former av aktieägande tilltar även ur ett globalt perspektiv. Enligt en rapport från Activist Insight ökar antalet bolag med aktieägarförslag på sina stämmor med så mycket som 11 % på årlig basis under de senaste fyra åren.

I vilken utsträckning och i vilken form det aktiva ägandet utvecklas under 2019 får tiden utvisa men vi kan redan nu se fram emot en del intressanta stämmor i USA och på andra håll i världen.

God jul och gott nytt år önskar vi på NIS!