Log in
Back
5 October 2020

Höjda trösklar för aktieägarförslag i USA

Den amerikanska finansinspektionen SEC har beslutat om flera ändringar till regelverket för aktieägarförslag (Exchange Act Rule 14a-8). Enligt nuvarande regler måste en aktieägare ha ett innehav på minst 2 000 USD eller 1% av aktiekapitalet under minst ett år för att kunna lägga aktieägarförslag på en stämma. De nya reglerna kräver i stället ett innehav på minst 25 000 USD under ett år, minst 15 000 USD i två år eller minst 2 000 USD i tre år.

I USA finns också krav på hur stort stöd ett förslag måste ha fått för att kunna läggas igen kommande år. Dessa trösklar är 3%, 6% respektive 10% stöd för förslag som varit uppe för omröstning 1/2/3 eller fler gånger under de senaste fem åren. För första gången sedan 1954 har SEC nu beslutat att ändra dessa ”resubmission tresholds”, som höjs till 5%, 15% respektive 25% stöd.

SEC uppskattar att ändringarna kan leda till kostnadsbesparingar till följd av minskad administrativ börda men hur stora de kommer att bli verkar mycket osäkert. Ett intervall från 1,2 miljoner USD till 78,5 miljoner USD totalt för samtliga bolag i Russell 3000-indexet anges som prognos av SEC.

De nya reglerna kommer att gälla från 1 januari 2022, och påverkar därför inte stämmosäsongen 2021. Däremot kan vi förvänta oss färre aktieägarförslag i USA under säsongen 2022, framför allt från enskilda aktieägare.

Några av de vanligaste aktieägarförslagen på amerikanska stämmor är att separera rollerna som VD och ordförande, sänka gränsen för att kalla till extrastämma, och möjliggöra beslut via s.k. skriftligt samtycke. Det är även vanligt med förslag om förbättrad transparens kring politiska donationer samt information om, och handlingsplaner för att motverka, löneskillnader mellan män och kvinnor.

När det gäller höjningen av ”resubmission”-trösklarna så är det troligt att fler sociala och miljörelaterade aktieägarförslag exkluderas än governanceförslag, då governanceförslagen historiskt sett har tenderat att få högre genomsnittligt stöd.