Log in

News

13 November 2018

Helena Levander om trender och tendenser inom bolagsstyrning

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander höll under gårdagen ett föredrag på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) där hon talade om de senaste trenderna och tendenserna inom bolagsstyrning. En stor del av föredraget ägnades åt a…
Read more
5 October 2018

Kalifornien inför lagkrav på kvinnor i bolagsstyrelser

En ny delstatlig lag i Kalifornien inför ett krav på publika bolag med huvudkontor i delstaten att från slutet av 2019 ha minst en kvinna i styrelsen. Från 2021 ska bolagen ha minst två kvinnliga ledamöter, eller minst tre kvinnliga ledamöter om sty…
Read more
27 September 2018

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2018

Den 27 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjunde gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium. Ett viktigt tema detta år var frågor kring de nya direktivet om rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. Nordic I…
Read more
12 June 2018

Andra AP-fondens kvinnoindex visar på fler kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag

Nordic Investor Services har för sextonde året i rad tillsammans med Andra AP-fonden studerat sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och i år även valberedningar. Undersökningen visar att andelen kvinnliga styrelseledamöte…
Read more
26 March 2018

Aktieägarförslag på bolagstämmor

Aktieägarförslag på stämmor i USA är ett populärt och vanligt förekommande sätt att påverka bolag att få dess styrelse att agera på ett visst sätt i någon specifik fråga. Vår VD Oscar Bergman har gästbloggat om detta ämne på AP7:s blogg. Läs gärna…
Read more
8 June 2017

The Second AP Fund publishes the Female Representation Index for the fifteenth year running - an annual survey produced with Nordic Investor Services describing the proportion of women in executive positions and on the boards of listed companies in Sweden

In the 15 years that the Second AP Fund has published a Female Representation Index, the proportion of women on boards has increased by 26.1 percentage points. The Female Representation Index for 2017 shows that the proportion of women represented o…
Read more

Media

For inquiries and further information, please contact

Helena Levander
Chair
+46 (0)708 17 97 88

Oscar Bergman
CEO
+46 (0)8 517 00 818 / +46 (0)709 79 82 93