Log in

News

1 April 2021

Institutional Shareholder Services Announces the Acquisition of Nordic Investor Services

Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), the leading provider of corporate governance and stewardship solutions to the institutional investor and corporate issuer communities, today announced it has acquired Stockholm-based Nordic Investor Ser…
Read more
20 November 2020

Bolagsstyrning och korruption i Kina

Att Kina är en mycket integrerad och närapå omistlig del av världsekonomin vad gäller handel och industrivaror blev om inte förr tydligt under pandemins inledande skede när oron för kinaberoende leverantörskedjor var påtaglig. Landets roll i den glo…
Read more
22 October 2020

Ovanliga förslag på Aenas stämma

Världens största börsnoterade flygplatsoperatör, det statskontrollerade spanska företaget Aena SME, håller årsstämma den 29 oktober 2020 – en stämma som blivit uppskjuten sedan mars på grund av coronapandemin. Två ovanliga punkter finns på agendan, …
Read more
9 October 2020

Aktieägarförslag om avskogning på Procter & Gambles stämma

Tisdagen den 13 oktober 2020 håller det amerikanska dagligvarubolaget Procter & Gamble årsstämma, där en av agendapunkterna är ett hållbarhetsrelaterat aktieägarförslag från Green Century Equity Fund. Mer specifikt handlar det om att bolaget s…
Read more
5 October 2020

Höjda trösklar för aktieägarförslag i USA

Den amerikanska finansinspektionen SEC har beslutat om flera ändringar till regelverket för aktieägarförslag (Exchange Act Rule 14a-8). Enligt nuvarande regler måste en aktieägare ha ett innehav på minst 2 000 USD eller 1% av aktiekapitalet under …
Read more
17 September 2020

Unilever avvecklar ”dual listing”-struktur

På måndag den 21 september 2020 håller det nederländska moderbolaget i konsumtionsvarubolaget Unilever en extra bolagsstämma där aktieägarna föreslås godkänna att Unilevers två separata moderbolag – nederländska Unilever NV och brittiska Unilever pl…
Read more
27 August 2020

Rio Tinto-chefer förlorar miljonbonusar efter förstörelse av urgamla grottor i Australien

Tre högt uppsatta chefer på den brittisk-australiensiska gruvjätten Rio Tinto har fått bonusar indragna med totalt 3,8 miljoner pund efter att bolaget förstört två uråldriga aborigingrottor i västra Australien, rapporterar bland andra BBC . VD…
Read more
15 June 2020

Andra AP-fondens kvinnoindex 2020: kvinnor minskar i börsbolagens styrelser

Andra AP-fonden har under juni för artonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services. I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valbered…
Read more
30 January 2020

VD Oscar Bergman intervjuas i Realtid.se

Nordic Investor Services VD Oscar Bergman intervjuas i Realtid.se om röstningsrådgivning. Läs mer här .
17 September 2019

Strandade tillgångar i olja-/gasbranschen – en allt hetare fråga

Ett ämne som seglat upp alltmer på investerares radar under de senaste åren är så kallade ”strandade tillgångar” (eng. Stranded Assets ). Detta är tillgångar som tidigare genererade intäkter men som inte längre gör det och därför avskrivs i förtid.…
Read more
4 September 2019

Hållbarhetsfrågor på de finansiella marknaderna i Kina – små gröna skott?

Ping An Insurance har under slutet av augusti 2019 blivit den första (fastlands-) kinesiska investerararen som undertecknat de FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI). PRI:s vd Fiona Reynolds kommenterade bolagets beslut " We are…
Read more
2 July 2019

Andra AP-fondens kvinnoindex 2019: fortsatt fler kvinnliga vd:ar och styrelseordförande i svenska börsbolag

Andra AP-fonden har under juni för sjuttonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services. I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valber…
Read more
22 May 2019

VD Oscar Bergman intervjuas av AP7 om utvecklingen inom internationell ägarstyrning

Främjande av långsiktighet, hållbarhet och mångfaldsfrågor är alla trender i fokus inom internationell ägarstyrning enligt NIS VD Oscar Bergman. Intervjun går att läsa på AP7:s hemsida: https://www.ap7.se/blogg/experten-om-rostning-pa-bolagsstammor/
Read more
1 March 2019

Helena Levander intervjuas av Nordsip

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander intervjuades nyligen av Nordsip - Nordic Sustainable Investments om betydelsen av governancearbete i ett hållbarhetsperspektiv. Läs artikeln här .
Read more
21 December 2018

Utblick mot stämmosäsongen 2019 - aktieägande anställda i USA

Att ge ersättning till sina anställda i form av aktier i syfte att harmonisera anställdas och aktieägares intressen är vanligt förekommande i amerikanska bolag. Men en ny effekt av denna ersättningsstruktur har nu börjat visa sig genom en ny form av…
Read more
13 November 2018

Helena Levander om trender och tendenser inom bolagsstyrning

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander höll under gårdagen ett föredrag på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) där hon talade om de senaste trenderna och tendenserna inom bolagsstyrning. En stor del av föredraget ägnades åt a…
Read more
5 October 2018

Kalifornien inför lagkrav på kvinnor i bolagsstyrelser

En ny delstatlig lag i Kalifornien inför ett krav på publika bolag med huvudkontor i delstaten att från slutet av 2019 ha minst en kvinna i styrelsen. Från 2021 ska bolagen ha minst två kvinnliga ledamöter, eller minst tre kvinnliga ledamöter om sty…
Read more
27 September 2018

NIS årliga bolagsstyrningsseminarium 2018

Den 27 september arrangerades på Kungliga Myntkabinettet för sjunde gången NIS årliga bolagsstyrningsseminarium. Ett viktigt tema detta år var frågor kring de nya direktivet om rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. Nordic I…
Read more
12 June 2018

Andra AP-fondens kvinnoindex visar på fler kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag

Nordic Investor Services har för sextonde året i rad tillsammans med Andra AP-fonden studerat sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och i år även valberedningar. Undersökningen visar att andelen kvinnliga styrelseledamöte…
Read more
26 March 2018

Aktieägarförslag på bolagstämmor

Aktieägarförslag på stämmor i USA är ett populärt och vanligt förekommande sätt att påverka bolag att få dess styrelse att agera på ett visst sätt i någon specifik fråga. Vår VD Oscar Bergman har gästbloggat om detta ämne på AP7:s blogg. Läs gärna…
Read more
8 June 2017

The Second AP Fund publishes the Female Representation Index for the fifteenth year running - an annual survey produced with Nordic Investor Services describing the proportion of women in executive positions and on the boards of listed companies in Sweden

In the 15 years that the Second AP Fund has published a Female Representation Index, the proportion of women on boards has increased by 26.1 percentage points. The Female Representation Index for 2017 shows that the proportion of women represented o…
Read more

Media

For inquiries and further information, please contact

Helena Levander
Chair
+46 (0)708 17 97 88

Oscar Bergman
CEO
+46 (0)8 517 00 818 / +46 (0)709 79 82 93